Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölümü / Şubesi
Enstitü Müdürlüğü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr./ Müdür Sevilay USLU DİVANOĞLU (0 382) 288 2720
Dr. Öğr. Üyesi / Müdür Yrd. Onur Emre KOCAÖZ (0 382) 288 2723
Dr. Öğr. Üyesi / Müdür Yrd. Tarık YILMAZ (0 382) 288 2718
Enstitü Sekreteri Nazmi AKBULUT (0 382) 288 2722
Özel Kalem İbrahim ASLAN (0 382) 288 2720
Muhasebe Apti İPEK (0 382) 288 2726
Öğrenci İşleri Filiz DİLEKÇİ (0 382) 288 2724
Yazı İşleri Emrah GÜNER (0 382) 288 2725
Arş.Gör. Şükriye ULAŞKIN (0 382) 288 2727
FAKS (0 382) 288 2739
Anabilim Dalı Başkanlıkları
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
İşletme ABD Başkanı / Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ (0 382) 288 2427
İktisat ABD Başkanı / Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ (0 382) 288 2442
Kamu Yönetimi ABD Başkanı / Prof. Dr. Mustafa ORAL (0 382) 288 2481
Maliye ABD Başkanı / Doç. Dr. Gülin TABAKAN (0 382) 288 2475
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD Başkanı / Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN (0 382) 288 2498
Siyaset Bil. ve Ulus. İlişk. ABD Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK (0 382) 288 2493