Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölümü / Şubesi
Enstitü Müdürlüğü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr./ Müdür Sevilay USLU DİVANOĞLU 0 382 288 2720
Dr. Öğr. Üyesi / Müdür Yrd. Tarık YILMAZ 0 382 288 2729
Dr. Öğr. Üyesi / Müdür Yrd. Onur Emre KOCAÖZ 0 382 288 2723
Enstitü Sekreteri Nazmi AKBULUT 0 382 288 2722
Özel Kalem İbrahim ASLAN 0 382 288 2720
Muhasebe Apti İPEK 0 382 288 2726
Öğrenci İşleri Filiz DİLEKÇİ 0 382 288 2724
Yazı İşleri Emrah GÜNER 0 382 288 2725
FAKS 0 382 288 2739
Maliye ve Mali Yönetim Arş. Gör. Büşra YILMAZ 0 382 288 [email protected]
Kamu Yönetimi Arş. Gör. Vildan ARMAĞAN 0 382 288 [email protected]
Yönetim Bilişim Sistemleri Arş. Gör. Rahmi BAKİ 0 382 288 [email protected]
Anabilim Dalı Başkanlıkları
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
İşletme ABD Başkanı / Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ 0 382 288 2427
İktisat ABD Başkanı / Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ 0 382 288 2442
Kamu Yönetimi ABD Başkanı / Prof. Dr. Mustafa ORAL 0 382 288 2481
Maliye ABD Başkanı / Doç. Dr. Gülin TABAKAN 0 382 288 2475
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD Başkanı / Prof. Dr. Zeliha SEÇKİN 0 382 288 2498
Siyaset Bil. ve Ulus. İlişk. ABD Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK 0 382 288 2493