Sosyal Bilimler MYO

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç.Dr. (Müdür) Mehmet Ali AKTAŞ (0 382) 288 3841
Öğr.Gör. (Müdür Yrd.) Esra SOYU (0 382) 288 3844
Öğr.Gör.(Müdür Yard.) Yusuf Gökhan DURSUN (0 382) 288 3843
Yüksekokul Sekreteri Güney GÜVENÇ (0 382) 288 3842
Sekreter(Özel Kalem) Emine Gül UZUN (0 382) 288 3840
Bilgisayar İşletmeni (Öğr. İşl.) Okanay VAROL (0 382) 288 3845
Bilgisayar İşletmeni(Muhasebe-Ayniyat) Serkan YİĞİTER (0 382) 288 3848
Hizmetli (Yemek Dolum-Fotokopi) Hüseyin DÖKMEZ (0 382) 288 3847
Hizmetli (Öğr.işl.) Sebahi YEŞİLAY (0 382) 288 3846
Fax Aksaray Sosyal Bilimler MYO Müdürlük (0 382) 288 3869
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğretim Görevlisi (Böl.Bşk. V.) Ümmügül BAŞ (0 382) 288 3850
Öğretim Görevlisi Musa KÜÇÜK (0 382) 288 3851
Öğretim Görevlisi Dr. Elif Hasret KUMCU (0 382) 288 3867
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr.Gör.(Böl.Bşk.V.) Mehmet Safa ÇAM (0 382) 288 3844
Öğr.Gör. Yavuz AKPINAR (0 382) 288 3853
Öğr.Gör. Seyfullah GÜMÜŞOK (0 382) 288 3854
Öğretim Görevlisi Oğuzhan DEMİRAY (0 382) 288 3865
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr.Öğr. Üyesi(Böl. Baş.) İbrahim APAK (0 382) 288 2860
Öğretim Görevlisi Esra SOYU (0 382) 288 3855
Öğretim Görevlisi Ali Aykut PEKER (0 382) 288 3849
Öğretim Görevlisi Reyhan YILMAZ (0 382) 288 3858
Özel Güvenlik Ve Koruma
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğretim Görevlisi Fahri AKBAŞ (0 382) 288 3862
Öğretim Görevlisi İbrahim Gökhan DİVANOĞLU (0 382) 288 3861
Öğretim Görevlisi Emre ÜRÜN (0 382) 288 3863
Dış Ticaret
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç.Dr.( Böl. Baş. V.) Mehmet Ali AKTAŞ (0 382) 288 3840
Dr.Öğr. Üyesi Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLU (0 382) 288 3866
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr.Öğr. Üyesi(Böl. Baş.) Serap SERİN KARACAER (0 382) 288 3859
Dr.Öğr. Üyesi Talip ARSU (0 382) 288 3856
İş Sağlığı ve Güvenliği
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğretim Görevlisi Yusuf Gökhan DURSUN (0 382) 288 3843
Öğretim Görevlisi Murat AS (0 382) 288 3864
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası