Sosyal Bilimler MYO

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç.Dr. (Müdür) Mehmet Ali AKTAŞ 0 382 288 3841
Öğr.Gör. (Müdür Yrd.) Esra SOYU 0 382 288 3844
Öğr.Gör.(Müdür Yard.) Yusuf Gökhan DURSUN 0 382 288 3843
Yüksekokul Sekreteri Güney GÜVENÇ 0 382 288 3842
Sekreter(Özel Kalem) Emine Gül UZUN 0 382 288 3840
Bilgisayar İşletmeni (Öğr. İşl.) Okanay VAROL 0 382 288 3845
Bilgisayar İşletmeni(Muhasebe-Ayniyat) Serkan YİĞİTER 0 382 288 3848
Hizmetli (Yemek Dolum-Fotokopi) Hüseyin DÖKMEZ 0 382 288 3847
Hizmetli (Öğr.işl.) Sebahi YEŞİLAY 0 382 288 3846
Fax Aksaray Sosyal Bilimler MYO Müdürlük 0 382 288 3869
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğretim Görevlisi (Böl.Bşk. V.) Ümmügül BAŞ 0 382 288 3850
Öğretim Görevlisi Musa KÜÇÜK 0 382 288 3851
Öğretim Görevlisi Dr. Elif Hasret KUMCU 0 382 288 3867
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr.Gör.(Böl.Bşk.V.) Mehmet Safa ÇAM 0 382 288 3844
Öğr.Gör. Yavuz AKPINAR 0 382 288 3853
Öğr.Gör. Seyfullah GÜMÜŞOK 0 382 288 3854
Öğretim Görevlisi Oğuzhan DEMİRAY 0 382 288 3865
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr.Öğr. Üyesi(Böl. Baş.) İbrahim APAK 0 382 288 2860
Öğretim Görevlisi Esra SOYU 0 382 288 3855
Öğretim Görevlisi Ali Aykut PEKER 0 382 288 3849
Öğretim Görevlisi Reyhan YILMAZ 0 382 288 3858
Özel Güvenlik Ve Koruma
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğretim Görevlisi Fahri AKBAŞ 0 382 288 3862
Öğretim Görevlisi İbrahim Gökhan DİVANOĞLU 0 382 288 3861
Öğretim Görevlisi Emre ÜRÜN 0 382 288 3863
Dış Ticaret
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç.Dr.( Böl. Baş. V.) Mehmet Ali AKTAŞ 0 382 288 3840
Dr.Öğr. Üyesi Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLU 0 382 288 3866
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr.Öğr. Üyesi(Böl. Baş.) Serap SERİN KARACAER 0 382 288 3859
Dr.Öğr. Üyesi Talip ARSU 0 382 288 3856
İş Sağlığı ve Güvenliği
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğretim Görevlisi Yusuf Gökhan DURSUN 0 382 288 3843
Öğretim Görevlisi Murat AS 0 382 288 3864
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası