Spor Bilimleri Fakültesi

Bölümü / Şubesi
DEKANLIK
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dekan V. Prof.Dr. Hikmet ÜN (0 382) 288 26 51-28 55
Fakülte Sekreteri Talat ECE (0 382) 288 26 52
Şef / Öğrenci İşleri Nuh Mehmet ERDOĞAN (0 382) 288 26 60
Bilgisayar İşletmeni /Muhasebe Hacı Bayram ÖZTÜRK (0 382) 288 26 59
Bilgisayar İşletmeni/ Taşınır Kayıt Yetkilisi Volkan OKUR (0 382) 288 26 58
Bilgisayar İşletmeni/Özel Kalem-Bölüm Sekreteri Esin ÖZMEL (0 382) 288 26 50
Memur / Yazı İşleri Ferhat BALCI (0 382) 288 26 57
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Prof. Dr. / Bölüm Başkanı Hüseyin ÜNLÜ (0 382) 288 26 61-26 62-38 71
Doç.Dr. Mustafa Kayıhan ERBAŞ (0 382) 288 26 63
Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN (0 382) 288 26 64
Yrd. Doç. Dr. Emin SÜEL (0 382) 288 26
Öğr. Gör. Fikret Dursun CAN (0 382) 288 26 66
Öğr. Gör. Arzu Hediye CAN (0 382) 288 26 67
Öğr. Gör. Rıfat DEMİR (0 382) 288 26 66
Öğr. Gör./Spor Salonu Amiri Haluk SÜEL (0 382) 288 26 66- 26 97
Öğr. Gör. Aytuğ ÇELİKKANAT (0 382) 288 26 68
Öğr. Gör. Kürşat AKTEPE (0 382) 288 26 68
Araş.Gör. Orhan Fatih BALANLI (0 382) 288 26 69
Araş.Gör. Metin YÜCEANT (0 382) 288 26 54
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç.Dr. Mustafa KARAHAN (0 382) 288 2671
Doç.Dr. / Bölüm Başkanı Tarık SEVİNDİ (0 382) 288 26 53- 26 54
Araş.Gör. Gülsen TOSUN TUNÇ (0 382) 288 26 72
Okutman Fatih ŞAHİN (0 382) 288 26 68
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç.Dr./Bölüm Başkanı Melih Nuri SALMAN (0 382) 288 26 73- 26 74
Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü BİLİR (0 382) 288 2656
Dr. Öğr. Üyesi Şenay KARAKUŞ UYSAL (0 382) 288 2669