Veteriner Fakültesi

Bölümü / Şubesi
Dekanlık
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dekan Prof. Dr. Hüdai İPEK (0 382) 288 2850
Dekan Yrd. Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN (0 382) 288 2856
Dekan Yrd. Doç. Dr. Zeki ARAS (0 382) 288 2857
Fakülte Sekreteri Sevil YILDIRIM (0 382) 288 2852
Özel Kalem Bilgisayar İşlt. Bilge TUNCEL (0 382) 288 2850
Öğrenci İşleri Bilgisayar İşlt. Zafer ÖZTÜRK (0 382) 288 2876
Muhasebe Teknisyen Ragıp ŞEN (0 382) 288 2875
Evrak Kayıt Memur Uğur YAŞAR (0 382) 288 2877
Dekanlık Fax (0 382) 288 2899
Klinik Bil. Böl.Böl. Bşk./ İç Hastalıkları AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. İlker ÇAMKERTEN (0 382) 288 2854
Klinik Bilimler Böl. İç Hastalıkları AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU (0 382) 288 2860
Klinik Bilimler Böl. Dölerme ve Suni Tohumlama AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZTÜRK (0 382) 288 2869
Klinik Bilimler Böl. Cerrahi AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Deva Başak BOZTOK ÖZGERMEN (0 382) 288 2863
Klinik Bilimler Böl. Doğum ve Jinekoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Şükrü DURSUN (0 382) 288 2868
Yrd. Doç. Dr. Gaye BULUT (0 382) 288 2862
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Bşk. /Viroloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. Hikmet ÜN (0 382) 288 2855
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Mikrobiyoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. Zeki ARAS (0 382) 288 2857
Arş. Gör. Gökçenur SANİOĞLU (0 382) 288 2870
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Patoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Orhan YAVUZ (0 382) 288 2864
Klinik Öncesi Bilimler Böl. /Parazitoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Uzman Erkan ÖZKAN (0 382) 288 2872
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Su Ürünleri ve Hastalıkları AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZ (0 382) 288 2866
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Bşk. Anatomi AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Ramazan İLGÜN (0 382) 288 2858
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Fizyoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Prof. Dr. Hüdai İPEK (0 382) 288 2853
Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN (0 382) 288 2856
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Biyokimya AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY (0 382) 288 2859
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Vet. Hek. Tar. ve Deont. AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ASLIM (0 382) 288 2861
Vet. Hek. Temel Bil.Böl./Histoloji ve Emb. AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Uzman Ferhan BÖLÜKBAŞ (0 382) 288 2871
Zootekni ve Hay. Besl. Böl. Bşk. Biyoistatistik AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. Osman KARABULUT (0 382) 288 2865
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Böl-Bölüm Bşk.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN (0 382) 288 2856