Veteriner Fakültesi

Bölümü / Şubesi
Dekanlık
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dekan Prof. Dr. Hüdai İPEK (0 382) 288 2850
Dekan Yrd. Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN (0 382) 288 2853
Dekan Yrd. Doç. Dr. Zeki ARAS (0 382) 288 2854
Fakülte Sekreteri Sevil YILDIRIM (0 382) 288 2852
Özel Kalem Bilgisayar İşlt. Bilge TUNCEL (0 382) 288 2850
Öğrenci İşleri Bilgisayar İşlt. Zafer ÖZTÜRK (0 382) 288 2877
Muhasebe Teknisyen Ragıp ŞEN (0 382) 288 2876
Evrak Kayıt Memur Uğur YAŞAR (0 382) 288 2878
Dekanlık Fax (0 382) 288 2899
Klinik Bil. Böl.Böl. Bşk./ İç Hastalıkları AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. İlker ÇAMKERTEN (0 382) 288 2869
Klinik Bilimler Böl. İç Hastalıkları AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU (0 382) 288 2865
Klinik Bilimler Böl. Dölerme ve Suni Tohumlama AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Caner ÖZTÜRK (0 382) 288 2857
Klinik Bilimler Böl. Cerrahi AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Deva Başak BOZTOK ÖZGERMEN (0 382) 288 2868
Klinik Bilimler Böl. Doğum ve Jinekoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Şükrü DURSUN (0 382) 288 2855
Dr. Öğr. Üy. Gaye BULUT (0 382) 288 2867
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Bşk. /Viroloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Prof. Dr. Hikmet ÜN (0 382) 288 2870
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Mikrobiyoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. Zeki ARAS (0 382) 288 2866
Arş. Gör. Gökçenur SANİOĞLU (0 382) 288 2880
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Patoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Orhan YAVUZ (0 382) 288 2864
Klinik Öncesi Bilimler Böl. Su Ürünleri ve Hastalıkları AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Mustafa ÖZ (0 382) 288 2858
Klinik Öncesi Bilimler Böl. / Farmakoloji ve Toksikoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Mustafa Selim DOĞRU (0 382) 288 2861
Klinik Öncesi Bilimler Böl. /Parazitoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. Erkan ÖZKAN (0 382) 288 2882
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Bşk. Anatomi AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Ramazan İLGÜN (0 382) 288 2863
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Fizyoloji AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Prof. Dr. Hüdai İPEK (0 382) 288 2873
Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN (0 382) 288 2859
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Biyokimya AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Neşe Hayat AKSOY (0 382) 288 2856
Vet. Hek. Temel Bil. Böl. Vet. Hek. Tar. ve Deont. AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Vet. Hek. Temel Bil.Böl./Histoloji ve Emb. AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Hatice YAREN KULOĞLU (0 382) 288 2888
Öğr. Gör. Ferhan BÖLÜKBAŞ (0 382) 288 2890
Zootekni ve Hay. Besl. Böl. Bşk. Biyoistatistik AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Osman KARABULUT (0 382) 288 2871
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üy. Duygu BUDAK (0 382) 288 2862
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Böl-Bölüm Bşk.
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. Tahir KARAŞAHİN (0 382) 288 2859
KLİNİKLER (Isı Merkezi)
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı . . (0 382) 288 2889
Hekim Odası 5 . . (0 382) 288 2890
Hekim Odası 6 . . (0 382) 288 2891
Ameliyathane . . (0 382) 288 2892
Muayene Odası 1 . . (0 382) 288 1919
Muayene Odası 2 . . (0 382) 288 2893
Çay Ocağı . . (0 382) 288 1918
Güvenlik . . (0 382) 288 1920