Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bölümü / Şubesi
BAP Koordinasyon Birimi
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
BAP Koordinatörü Fatih ALGI (0 382) 288 3201
Şube Müdürü Mustafa KORKMAZ (0 382) 288 3200
Bilgisayar İşletmeni Mehmet KOCAMAN (0 382) 288 3202
Bilgisayar İşletmeni Hafize YILDIZ (0 382) 288 3203