Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bölümü / Şubesi
BAP Koordinasyon Birimi
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
BAP Koordinatörü Fatih ALGI 0 382 288 3201
Şube Müdürü Mustafa KORKMAZ 0 382 288 3200
Bilgisayar İşletmeni Mehmet KOCAMAN 0 382 288 3202
Bilgisayar İşletmeni Hafize YILDIZ 0 382 288 3203