Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölümü / Şubesi
Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkez Müdürlüğü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Yrd. Doç. Dr. / Somuncubaba Tar. ve Kült. Arş. Merk. Müdürü Mehmet Sami YILDIZ (0 382) 288 2335
Yrd. Doç. Dr. / Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyir OVACIK (0 382) 288 2844
Yrd. Doç. Dr. / Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KAYA (0 382) 288 2855
Öğr. Gör. / Yönetim Kurulu Üyesi Şerife GÜLPINAR (0 382) 288 2195
Arş. Gör. / Yönetim Kurulu Üyesi Vildan ARMAĞAN (0 382) 288 2474
Okutman Ayşegül CAN (0 382) 288 2613
Bilgisayar İşletmeni Kemal ŞEN (0 382) 288 2859