Eskil MYO

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Meriç AVSEVER (0 382) 288 3963
Yüksekokul Sekreteri Mustufa DEMİRCİ (0 382) 288 3962
Dr. Öğr. Üyesi/Müdür Yardımcısı Güngör Çağdaş DİNÇEL (0 382) 288 3964
Dr. Öğr. Üyesi Burak Evren İNANAN (0 382) 288 3965
Dr. Öğr. Üyesi Adil AKSOY (0 382) 288 3966
Dr. Öğr. Üyesi Erinç GÜMÜŞ (0 382) 288 3969