Eskil MYO

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür / Doç. Dr. Mustafa ÖZ 0 382 288 3961
Müdür Yrd. / Dr. Öğr. Üyesi Burak Evren İNANAN 0 382 288 3965
Yüksekokul Sekreteri Mustafa DEMİRCİ 0 382 288 3962
Özel Kalem Yüksekokul Müdür Özel Kalemi 0 382 288 3960
Bilgisayar İşletmeni Meltem Akyüz 0 382 288 3960
Öğrenci İşleri / Memuriyet Ayvaz MERAL 0 382 288 3970
Veterinerlik
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. / Bölüm Başkan V. Mustafa ÖZ 0 382 288 3961
Doç. Dr. Meriç Lütfi AVSEVER 0 382 288 3963
Dr. Öğr. Üyesi Burak Evren İNANAN 0 382 288 3965
Dr. Öğr. Üyesi Adil AKSOY 0 382 288 3966
Dr. Öğr. Üyesi Erinç GÜMÜŞ 0 382 288 3969
Dr. Öğretim Üyesi Behlül SEVİM 0 382 288 3964
Yönetim ve Organizasyon
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Zekiye ÖRTLEK 0 382 288 3968
Öğr. Gör. Tuba USLU 0 382 288 3971
Öğr. Gör. Musa ACAR 0 382 288 3972