Eskil MYO

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür / Doç. Dr. Mustafa ÖZ (0 382) 288 3961
Müdür Yrd. / Dr. Öğr. Üyesi Burak Evren İNANAN (0 382) 288 3965
Yüksekokul Sekreteri Mustafa DEMİRCİ (0 382) 288 3962
Özel Kalem Yüksekokul Müdür Özel Kalemi (0 382) 288 3960
Bilgisayar İşletmeni Meltem Akyüz (0 382) 288 3960
Öğrenci İşleri / Memuriyet Ayvaz MERAL (0 382) 288 3970
Veterinerlik
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Doç. Dr. / Bölüm Başkan V. Mustafa ÖZ (0 382) 288 3961
Doç. Dr. Meriç Lütfi AVSEVER (0 382) 288 3963
Dr. Öğr. Üyesi Burak Evren İNANAN (0 382) 288 3965
Dr. Öğr. Üyesi Adil AKSOY (0 382) 288 3966
Dr. Öğr. Üyesi Erinç GÜMÜŞ (0 382) 288 3969
Dr. Öğr. Üyesi Behlül SEVİM (0 382) 288 3972
Yönetim ve Organizasyon
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Zekiye ÖRTLEK (0 382) 288 3968
Öğr. Gör. Tuba USLU (0 382) 288 3971
Öğr. Gör. Musa ACAR (0 382) 288 3972