Kırsal Kalkınma Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür Doç. Dr. Kahraman KALYONCU (0 382) 288 2449