Güzelyurt MYO

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ (0 382) 288 3870
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT (0 382) 288 3873
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nuran ERDEM (0 382) 288 3873
Yüksekokul Sekreteri Ahmet GÜNEŞ (0 382) 288 3872
Sekreterlik Özgül GEDİK (0 382) 288 3870
Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe) Mesut YIKMAZ (0 382) 288 3874
Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe) Erkan ABAY (0 382) 288 3874
Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri) Mustafa KAYGI (0 382) 288 3875
Memur (Yazı İşleri) Recep GÜNEŞ (0 382) 288 3875
Bitkisel ve Hayvansan Üretim Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Mehtap GÜRSOY (0 382) 288 3889
Dr. Öğr. Üyesi Emel ÇAKMAK (0 382) 288 3889
Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT (0 382) 288 3877
El Sanatları Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Fatma KÜÇÜK (0 382) 288 3878
Öğr. Gör. Arzu Şule ACAR (0 382) 288 3879
Öğr. Gör. Nilüfer Nazende ÖZKANLI (0 382) 288 3882
Öğr. Gör. Ayfer AYDOĞDU (0 382) 288 3880
Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ (0 382) 288 3876
Öğr. Gör Gamze KARAMAN (0 382) 288 3881
Öğr. Gör. Menekşe ŞAHİN KARADAL (0 382) 288 3878
Gıda İşleme Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Nuran ERDEM (0 382) 288 3883
Öğr. Gör Elif TANER (0 382) 288 3884
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Kenan ALTINKAYA (0 382) 288 3882
Öğr. Gör. Eser ULUCAN (0 382) 288 3881
Öğr. Gör. Ahmet Melih ÇİLİNGİR (0 382) 288 3885
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Fatih PEKTAŞ (0 382) 288 3887
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CAN (0 382) 288 3888
Öğr. Gör. ÇAĞLA ÜST CAN (0 382) 288 3888
Öğr. Gör. Ceyhun YÜKSEL (0 382) 288 3885
Öğr. Gör Levent SONGUR (0 382) 288 3890
Türk Dili
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR (0 382) 288 3877
Atatürk İlke İnkılapları Tarihi
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör Hatice YÜZGEÇER (0 382) 288 3880