Güzelyurt MYO

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür Öğr. Gör. Erdem BAYSAL 0 382 288 3870
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nuran ERDEM 0 382 288 3873
Yüksekokul Sekreteri Ahmet GÜNEŞ 0 382 288 3872
Sekreterlik Özgül GEDİK 0 382 288 3870
Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe) Mesut YIKMAZ 0 382 288 3874
Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe) Erkan ABAY 0 382 288 3874
Bilgisayar İşletmeni (Öğrenci İşleri) Mustafa KAYGI 0 382 288 3873
Memur (Yazı İşleri) Recep GÜNEŞ 0 382 288 3875
Şoför Serdar ÖZHAN 0 382 288 3875
Bitkisel ve Hayvansan Üretim Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Mehtap GÜRSOY 0 382 288 3889
Dr. Öğr. Üyesi Emel ÇAKMAK 0 382 288 3889
Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT 0 382 288 3877
El Sanatları Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Fatma KÜÇÜK 0 382 288 3878
Öğr. Gör. Arzu Şule ACAR 0 382 288 3879
Öğr. Gör. Nilüfer Nazende ÖZKANLI 0 382 288 3882
Öğr. Gör. Ayfer AYDOĞDU 0 382 288 3880
Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ 0 382 288 3876
Öğr. Gör Gamze KARAMAN 0 382 288 3881
Gıda İşleme Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Nuran ERDEM 0 382 288 3883
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. / Bölüm Başkan V. Kenan ALTINKAYA 0 382 288 3882
Öğr. Gör. Eser ULUCAN 0 382 288 3881
Öğr. Gör. Ahmet Melih ÇİLİNGİR 0 382 288 3885
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Fatih PEKTAŞ 0 382 288 3887
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CAN 0 382 288 3888
Öğr. Gör. ÇAĞLA ÜST CAN 0 382 288 3888
Öğr. Gör. Ceyhun YÜKSEL 0 382 288 3885
Öğr. Gör Levent SONGUR 0 382 288 3890
Türk Dili
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR 0 382 288 3877
Atatürk İlke İnkılapları Tarihi
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Öğr. Gör Hatice YÜZGEÇER 0 382 288 3878