Tıp Fakültesi

Bölümü / Şubesi
Dekanlık
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Prof. Dr. / Dekan Mehmet GÜL 0 382 288 2900
Dr. Öğr. Üyesi / Dekan Yardımcısı Murat GÜL 0 382 288 2929
Fakülte Sekreteri Arif KILIÇ 0 382 288 2902
Sekreter Nuran ÖZHAN 0 382 288 2900
Sekreter/Muhasebe Ahmet AKINCI 0 382 288 2982
Bilgisayar İşletmeni (Etik Kurul) Cevdet KALE 0 382 288 2935
Tekniker/Taşınır Kayıt Yetkilisi Oktay CAVLAK 0 382 288 2989
Memur (Öğrenci İşleri ) Hüsnü KURT 0 382 288 2377
Memur (Öğrenci İşleri ) Yasin ALTINSOY 0 382 288 2376
Sürekli İşci / Çay Ocağı Emirhan NOHUT 0 382 288 1910
FAX Dekanlık 0 382 288 2999
Cerrahi Tıp Bilimleri
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üyesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Aylin SAĞLAM 0 382 288 2905
Dr. Öğr. Üyesi / Üroloji Nazım Abdülkadir KANKILIÇ 0 382 288 2908
Dr. Öğr. Üyesi / Göz Hastalıkları Erdoğan YAŞAR 0 382 288 2926
Dr. Öğr. Üyesi / Göz Hastalıkları Uğur GÜRLEVİK 0 382 288 2926
Dr. Öğr. Üyesi / Çocuk Cerrahisi Ayşe Betül ÖZTÜRK 0 382 288 2915
Temel Tıp Bilimleri
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Prof. Dr. / Tıbbi Biyoloji Aydın RÜSTEMOĞLU 0 382 288 2923
Prof. Dr. / Tıbbi Biyoloji Mehmet TAŞPINAR 0 382 288 2919
Anatomi 0 382 288
Doç. Dr. / Parazitoloji Fadime EROĞLU 0 382 288 2927
Doç. Dr. / Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Can ATEŞ 0 382 288 2928
Dr. Öğr. Üyesi/Tıbbi Biyoloji Ahmet Bülent TURHAN 0 382 288 2907
Dr. Öğr. Üyesi/Fizyoloji Filiz TAŞPINAR 0 382 288 2930
Dr. Öğr. Üyesi / Histoloji ve Embriyoloji Nurhan ERKAYA 0 382 288 2905
Arş. Gör./ Fizyoloji Hasan ŞİMŞEK 0 382 288 2922
Dahili Tıp Bilimleri
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr. Öğr. Üyesi / Tıbbi Genetik Hüseyin ERDAL 0 382 288 2917
Dr. Öğr. Üyesi/Tıbbi Farmakoloji Erdem ARSLAN 0 382 288 2942