Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür Dr. Öğr. Üyesi GÜLER DURU AŞİRET (0 382) 288 2740
Müdür Yard. Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZTÜRK (0 382) 288 2743
Enstitü Sekreteri Erdem AKKOÇ (0 382) 288 2742
Özel Kalem Ömer KARA (0 382) 288 2740