Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür V. Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU 0 382 288 2720
Enstitü Sekreteri V. Nazmi AKBULUT 0 382 288 2722
Müdür Yardımcısı Caner Öztürk 0 382 288 2857
Özel Kalem İbrahim ASLAN 0 382 288 2720
Öğrenci İşleri Filiz DİLEKÇİ 0 382 288 2724
Yazı İşleri Emrah GÜNER 0 382 288 2725
Muhasebe Apti İPEK 0 382 288 2726
Tez İşleri Burak İsmet BAŞARI 0 382 288 2727
Arş. Gör. Serhat TOPTAŞ 0 382 288 2727