Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bölümü / Şubesi
Müdürlük
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür Dr. Öğr. Üyesi GÜLER DURU AŞİRET (0 382) 288 2741
Müdür Yard. Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZTÜRK (0 382) 288 2742
Enstitü Sekreteri Abidin ÜNAL (0 382) 288 2740
Özel Kalem -- -- (0 382) 288 2743