Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları

Bölümü / Şubesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU 0 382 288 2152
Öğr. Gör. Ercüment SARIAY 0 382 288 3311
Enformatik Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KILIÇ 0 382 288 2500
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Murat ALTUĞ 0 382 288 2174
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası