Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları

Bölümü / Şubesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU (0 382) 288 2152
Öğr. Gör. Ercüment SARIAY (0 382) 288 3311
Öğr. Gör. Osman OKUMUŞ (0 382) 288 2214
Enformatik Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KILIÇ (0 382) 288 2500
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı / Dr. Öğr. Üyesi Murat ALTUĞ (0 382) 288 2174
Öğr. Gör. Kudret Safa GÜMÜŞ (0 382) 288 2214
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası