Sağlık Hizmetleri MYO

Bölümü / Şubesi
MÜDÜRLÜK
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Müdür / Dr.Öğr.Üyesi Gül OLGUN KARACAN 0 382 288 2801
Müdür Yrd/ Dr.Öğretim Üyesi Mehmet ÖLÇÜ 0 382 288 2826
Müdür Yrd. /Dr.Öğretim Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR 0 382 288 2818
Yüksekokul Sekreteri Saim KESKİN 0 382 288 2802
Özel Kalem 0 382 288 2800
Muhasebe / Bilgisayar İşletmeni Mustafa ÖZ 0 382 288 2816
Ayniyat / Bilgisayar İşletmeni Gani ÇAP 0 382 288 2813
Öğrenci İşleri Ümmühan ÖNCEL 0 382 288 2815
Yazı İşleri / Bilgisayar İşletmeni Göknur DİLMEN 0 382 288 2814
Hizmetli Hamza GÖKÇE 0 382 288 1821
Hizmetli Murat KESTEK 0 382 288 1821
Fax . . 0 382 288 2849
SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANI
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı/Dr.Öğretim Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR 0 382 288 2818
Öğr.Gör Rabia SARI 0 382 288 2807
Öğr. Gör. Filiz DİREK 0 382 288 2812
Öğr. Gör. Ayşegül BEDİR 0 382 288 2805
Öğr.Gör. Funda TUNCER ŞAHİN 0 382 288 2806
Öğr.Gör. Nesrin UZUN 0 382 288 2811
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜM BAŞKANI
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Bölüm Başkanı/Doç.Dr Rukiye BORAN 0 382 288 2803
Dr.Öğretim Üyesi Meryem Derya ÖZDEMİR 0 382 288 2818
Dr.Öğretim Üyesi Gül OLGUN KARACAN 0 382 288 2804
Dr.Öğretim Üyesi Akut TOPÇU 0 382 288 2809
Dr.Öğretim Üyesi Gülen Oytun AKALIN 0 382 288 2810
Dr.Öğretim Üyesi Miyase YAYLAGÜL 0 382 288 2754
Öğr.Gör. Ayşe Nihan ARIBAŞ 0 382 288 2812
Öğr.Gör. Fadime GÖKTAŞ 0 382 288 2819
Öğr.Gör. Mehmet ÖLÇÜ 0 382 288 2826
Öğr.Gör. Dilek BOZOT KAYASAN 0 382 288 2754
ÇOCUK VE BAKIMI GENÇLİK HİZMETLERİ
Personelin Ünvanı / Görevi Adı Soyadı Telefon Numarası
Dr.Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı Gülen Oytun AKALIN 0 382 288 2810
Öğr.Gör. Ahmet DUMAN 0 382 288 2808
Öğr.Gör. Nilgül GÜNİNDİ 0 382 288 2824
Öğr.Gör. Neşe PEKER 0 382 288 2823